Wat kan CYSECC voor u betekenen?

 

 

Onze centrale filosofie gaat uit van het principe dat hoezeer de digitale samenleving ook evolueert en de complexiteit in het cyberdomein alsmaar toeneemt, het uiteindelijk altijd gaat om mensen. Om de vitale belangen van de Nederlandse samenleving, kansen en dreigingen die mens en organisatie kunnen raken, om de bescherming van fundamentele rechten en verantwoorde economische groei in het digitale domein die mens en maatschappij ten goede komt. CYSECC beschikt over een breed en multidisciplinair netwerk in de diverse nationale en internationale krachtenvelden dat ten gunste van uw organisatie kan worden aangewend.

Wij staan derhalve een persoonlijke benadering voor, waarin de persoonlijke relatie met u en de voor uw organisatie relevante stakeholders en actoren centraal staat. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in duurzaam relatiebeheer en zijn gewend om te acteren in een dynamische (inter)nationale context waarbij zij vanuit een resultaatgerichte grondhouding werken naar creatieve en duurzame oplossingen die waarde creëren voor uw organisatie. CYSECC begrijpt de vaak aanwezige noodzaak tot discretie en vertrouwelijkheid en kan een divers scala aan diensten en oplossingen bieden waarbij we opdrachten met inachtneming en waarborging van discretie en vertrouwelijkheid desgevraagd gecompartimenteerd kunnen uitvoeren.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

contentpic1
con_icon1

Onderzoek

Organisaties in het digitale domein worden geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, problematiek, incidenten en crises. De ervaring leert dat organisaties regelmatig constateren dat het beschikbare informatiebeeld onvolledig is en ontbrekende informatie zich veelal buiten de organisatie bevind.

Middels haar unieke positie is CYSECC in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan uw onderzoek, een onderzoeksvraag zelfstandig uit te voeren en eventuele lacunes in uw informatiepositie te adresseren.

contentpic2
con_icon2

Vertrouwen

Op basis van onze nationale en internationale netwerken is het mogelijk tot samenwerkingsverbanden te komen die initieel niet mogelijk lijken.

De samenwerkingsverbanden en speciale projecten die wij uitvoeren zijn wat ons betreft per definitie vertrouwelijk van aard. De medewerkers van CYSECC zijn opgeleid en uitgerust om de belangen van haar opdrachtgevers in een vertrouwelijke setting te kunnen vormgeven en zijn gewend om te gaan met geheimhoudingsverplichtingen in zowel de publieke als private sectoren.

contentpic3

Digitale omgeving

In samenwerking met onze partners en leden kan CYSECC een breed scala aan unieke expertise leveren om de veiligheid en effectiviteit van uw informatie te waarborgen. Wij geloven in een holistische benadering van de nationale en internationale digitale omgeving en betrekken onze experts en hun unieke capaciteiten en talenten uit een breed krachtenveld. Hierbij brengt CYSECC kennis en technologie samen om zowel IT-security als security awareness te verhogen. Wij kunnen u bijstaan met experts in de volgende gebieden: Incident Response, Compliance, Threat Intelligence, Governance en Human Factors.

Diensten

 

Door de bundeling van de expertise en jarenlange ervaring van onze medewerkers, partners en leden, kan CYSECC een unieke en hoogwaardige partner zijn wanneer uw organisatie zich geconfronteerd ziet met complexe uitdagingen en problematiek waarvoor conventionele oplossingen niet afdoende zijn. Doordat wij met ons brede en multidisciplinaire netwerk een divers scala aan unieke opdrachten uitvoeren in het nationale en internationale digitale krachtenveld én de organisaties en mensen achter deze domeinen kennen, kunnen we uw organisatie of bedrijf op diverse terreinen van dienst zijn. Vertrouwen, discretie, veiligheid en geheimhouding zijn hierbij voor ons vanzelfsprekend.

 

Onze diensten variëren van specialistisch internationaal onderzoek, projectbegeleiding- en management, tactische en strategische dienstverlening, gespecialiseerde trainingen, risicoanalyses en management, preventie, detectie en responseactiviteiten tot informatie acquisitie, organiseren van discrete samenwerkingsverbanden, dialoogbevordering tussen private en publieke partijen, creëren van unieke allianties tussen private en publieke partijen om een bepaald fenomeen of probleem te adresseren. Daarnaast kan CYSECC reguliere services bieden die uw organisatie kan helpen de cybersecurity weerbaarheid te verhogen en strategieën te ontwikkelen om geavanceerde beveiligingsmaatregelen te implementeren en uw kritieke infrastructuur te beschermen en de continuïteit van uw primaire bedrijfsprocessen te waarborgen.

 

De services en oplossingen die CYSECC biedt, zijn vrijwel altijd maatwerk en vormgegeven met de unieke requirements en wensen van uw organisatie. Dit is de kracht van CYSECC: geen gestandaardiseerde services maar een persoonlijke aanpak waarbij de dienst of oplossing die CYSECC wordt geboden altijd specifiek gericht is op uw organisatie en de unieke uitdagingen en/of probleemstellingen waarmee u geconfronteerd wordt.
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers voor een vrijblijvend gesprek om te vernemen welke onconventionele oplossing CYSECC u kan bieden.
 • mid_pic1 mid_pic1_hover

  Persoonlijke integrale benadering

  CYSECC's unieke persoonlijke benadering en maatwerk, voortkomend uit de gebundelde kracht van onze partners en leden, bieden u onconventionele, creatieve en doeltreffende oplossingen die zich richten op de organisaties en individuen die de basis vormen van de complexe nationale en internationale digitale samenleving.

 • mid_pic2 mid_pic2_hover

  Discretie en vertrouwelijkheid

  CYSECC kan uw organisatie discretie en vertrouwelijkheid bieden in een breed scala aan speciale projecten in internationaal of nationaal verband. Of het nu gaat om specialistisch onderzoek, informatie acquisitie en analyse of bijvoorbeeld proactief beleid en het creëren van unieke allianties en samenwerkingsverbanden om bepaalde problemen het hoofd te bieden, CYSECC is uw partner par excellence.

 • mid_pic3 mid_pic3_hover

  Bevordering van publiek-private samenwerking

  Vanuit een multidisciplinair team dat gevormd wordt door CYSECC's partners en leden, zetten wij ons in om de synergie tussen publieke en private partijen, stakeholders en actoren te bevorderen. Dergelijke strategische of tactische samenwerkingsverbanden kunnen een langdurig karakter hebben of bestaan uit unieke allianties voor kortere periode maar hebben altijd als doel de digitale samenleving te versterken en de belangen van alle stakeholders te behartigen.

 • mid_pic4 mid_pic4_hover

  Services cybersecurity

  Naast de reguliere cybersecurity-gerelateerde services, kan CYSECC van unieke toegevoegde waarde zijn in het pareren van een breed palet aan cyberdreigingen. Informatie acquisitie en vertrouwelijke samenwerking staan hierbij centraal. CYSECC kan zowel publieke als partijen bijstaan op nationaal en internationaal niveau.

Neem contact met ons op

Onze medewerkers staan u graag te woord!